شرکت پویا راهبرد آذربایجان

پردازش تصاویر PET به منظور تشخیص ندول های منفرد ریوی به روش کنترل فازی

 

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان آذربایجان شرقی، جعفر آقازاده، مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری سازمان بسیج علمی استان، اظهار داشت: سرطان ریه خطرناک ترین نوع سرطان و مرگبار ترین نوع بدخیمی است.
وی با بیان این که، دو نوع سرطان ریه وجود دارد، گفت: سرطان ریه سلول های غیر سلولی و سرطان سلول های کوچک سلولی. بروز سرطان در ندول‌هاى منفردى که در راديوگرافى ديده مى‌شود حدود ۱۰-۵% است.
آقازاده، ادامه داد: با اين حال، در بيمارانى که براى رزکسيون ندول انتخاب مى‌شود، احتمال سرطان در نهايت بسيار بيشتر است.
مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری سازمان بسیج علمی استان، با تاکید بر این که، اندازه ضايعات اهميت زيادى دارد، تصریح کرد: چون ضايعات با قطر بيش از ۱ سانتى‌متر احتمال بدخيمى قابل توجهى دارند و اگر قطر ضايعات ۴ سانتى‌متر يا بيشتر باشد احتمال بدخيمى بسيار زياد خواهد بود، ولى ضايعات با قطر ۱ سانتى‌متر يا کمتر احتمالاً گرانولوم هستند.
وی بسیاری از این تکنیک ها را گران و وقت گیر ارزیابی کرد و اذعان داشت: به عبارت دیگر، بسیاری از این تکنیک ها تشخیص سرطان ریه در مراحل پیشرفته خود است، در حالی که احتمال زنده ماندن بیمار بسیار پایین است.
این فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی، گفت: نیاز به یک تکنولوژی جدید برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه وجود دارد. تکنیک های پردازش تصویر یک ابزار با کیفیت خوب برای بهبود تجزیه و تحلیل دستی است.
آقازاده، با بیان این که، حساسیت مقطع نگاری محاسبه شده با توجه به ندول های منفرد ریوی از ۹۵ تا ۱۰۰درصد بوده در حالی که اندازه آن در ضایعات ۷۸درصد است که دارای اندازه ای بزرگتر ۱۰میلی متر می باشد، ادامه داد: درصورتیکه ندول ها کوچکتر باشند آشکارسازی آنها با چشم دشوار می باشد.
وی یادآور شد: درچنین مواردی الگوریتم های پردازش تصویر که توسط کامپیوتر انجام می گردد می تواند به رادیولوژیست کمک کند، تا موقعیت های مشکوک در تصاویر را به رادیولوژیست نشان داده و رادیولوژیست را درتشخیص صحیح تر ندول کمک کند.
مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری سازمان بسیج علمی استان، ندول های ریوی را از لحاظ شکل و شدت و مکان دارای تنوع زیادی دانست و خاطرنشان ساخت: برخی از ندول ها گرد و تخم مرغی و برخی دیگر دارای شکل های نا منظم هستند، ندول های منفرد یا چسبیده به رگ اغلب به صورت گرد و ندول های متصل به دیواره اغلب دارای اشکال نا منظم می باشند ندول های چسبیده به دیواره معمولا جزو ندول های بد خیم و خطرناک هستند.
وی هدف از تحقیق حاضر، را پردازش تصاویر یک پایگاه داده از ندول های منفرد ریوی شبیه سازی شده تصاویر مقطع نگاری گسیل پوزیترونPETجهت بهبود تشخص ندول های منفرد ریوی از تصاویر خروجی، دانست.
6
توسط
تومان