شرکت پویا راهبرد آذربایجان

جعفر آقازاده، به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی معرفی شد

از طرف ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کشور صورت گرفت؛

جعفر آقازاده، به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی معرفی شد

جعفر آقازاده مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهیدباکری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان از طرف ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کشور به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان آذربایجان شرقی؛ جعفر آقازاده مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهیدباکری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان از طرف ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کشور به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی دارای ۵۴ اختراع ملی و ۱۲۱ مقاله در کنفرانس ها و مجلات معتبر علمی، ۴ طرح تجاری شده، چاپ دو کتاب و کسب عنوان فناور برتر استان در سال ۹۵، جوان نمونه استان، پژوهشگر برتر استان و جوان کار آفرین کشوری را در رزومه علمی خود دارد.

با توجه به فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی و ارائه مقالات و اختراعات مختلف در حوزه مهندسی پزشکی، به عنوان فناور برتر در حوزه مهندسی پزشکی از طرف این مجله معرفی شده است.

توسط
تومان