شرکت پویا راهبرد آذربایجان

اعضای تیم

مدیر عامل

دکتر جعفر اقازاده

زمینه تخصص: مهندس پزشکی 

هییت مدیره

مهندس فرید جعفرزاده

زمینه تخصص: مهندس برق

مسؤل آزمایشگاه

مهندس حمیدرضا پناه پور

زمینه تخصص: مهندس برق

مسؤل دفتر وکارشناس تحقیق

خانم فریبا نهری

زمینه تخصص: آمار

مسؤول دفتر

مهندس معصومه یدی منجناب

زمینه تخصص: مهندس پزشکی

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس مریم حسن زاده

زمینه تخصص: مهندس نرم افزار 

توسط
تومان