خدمات پویا راهبرد

لیست خدمات ارائه شده توسط شرکت پویا راهبرد آذربایجان

ثبت اختراع

مشاوره امور ثبت اختراع

مشاوره پژوهشی

مشاوره تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های مهندسی پزشکی برق الکترونیک و ..

تجاری سازی محصولات

تجاری سازی محصولات تولید شده

تولید تجهیزات و لوازم

تولید تجهیزات و لوازم پزشکی و صنعتی

مشتری های پویا راهبرد

برخی از مشتری های ما که محصولات خود را از شرکت پویا راهبرد تامین می نمایند.